Turkish Translation Services

Çevrilmiş onaylı tipik herhangi bir kuruluş tarafından resmi kullanım için gerekli olan bir belgenin çevirisidir. Çeviriler genellikle birkaç isim sigorta sağlayıcıları, okullar ya da potansiyel işverenler gibi kurumlar tarafından sertifikalı olması gerekmektedir.

bu kategoriye girer olabilecek belge örnekleri şunlardır:

  • Doğum, evlilik veya boşanma sertifikaları
  • Sigorta Belgeleri
  • Göç Belgeler
  • da iş yeri veya tıbbi raporlar gibi resmi transkript,
  • vb vekaletname, sözleşmeler gibi Düzenleyici belgeler

Kapsamında Yeminli Tercüme Servisi , İşyeri Çeviri Ltd müşterilerimize yasal veya düzenleyici gereksinimlere uymak sağlanması gerekli sertifikalı belgeleri tercüme ve onları dönecektir en yüksek nitelikli ve deneyimli dilbilimciler seçecektir.